Domůkeyboard_arrow_right
Auto-motokeyboard_arrow_right
Autodoplňkykeyboard_arrow_right
Mytí a čištěníkeyboard_arrow_right
Autokosmetika exteriérkeyboard_arrow_right

Autošampón s voskem 1L

0x

Autošampon s voskem je určený na mytí vnější části vozidla. Svým složením zaručuje snadné, dokonalé a šetrné mytí vozidla.

Cena bez DPH
56.20 Kč
Cena s DPH
68.00 Kč
Skladem 79 ks
Doručení
-
+
Přidat do košíku
Záruka: 24 měsíců
Kód zboží: DS99879939
EAN: 8586017596382
Výrobce: 4Cars
Popis
Hodnocení
0
Dotazy
0
Sdílet na
Uživatelské hodnocení
0.0
0 hodnocení
addPřidat hodnocení
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Autošampón s voskem 1L
Autošampon s voskem je určený na mytí vnější části vozidla. Svým složením zaručuje snadné, dokonalé a šetrné mytí vozidla.
Rozřeďte v poměru 1:50 - 1:100 v teplé vodě. Po umytí karosérie povrch důkladně opláchněte proudem vody a osušte. Nemyjte na přímém slunci. Vlastnosti: konzervace laku a ochrana, čistící účinky, dlouhodobý lesk, šetrný ke všem druhům laků, nepoškozuje plasty a pryže Nebezpečné složky: laureth sulfát sodný (ES: 500-223-8), alkylbenzensulfonát sodný (ES: 285-600-2), pyrofosforečnan tetradraselný (ES: 230-785-7). Dle Nařízení ES 648/2004 obsahuje: 5% nebo více, avšak méně než 15% aniontových povrchově aktivních látek, méně než 5% fosforečnanů, parfém, barvivo, DIMETHYLOL GLYCOL, barvivo, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Datový list a bezpečnostní list na vyžádání. Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.Signální slovo: varování Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Doplňkové informace o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Dotazy a odpovědi
Položit dotaz
Potřebuje s něčím pomoci?
Pomůžeme vyřešit Váš problém co nejdříve, kontaktujte nás.
Nenechte si ujít akční nabídky:
Odebírat newsletter